Instrumentos musicais

OS INSTRUMENTOS DO PÓRTICO DA GLORIA. GRÁFICO INTERACTIVO

Os autores deste gráfico interactivo son Juan Castro, Anxa Correa, Marcos Ferro, Eliana Martíns e Silvia Canaval

grafico portico da gloria

Zanfona nas Cantigas de Santa María (s. XIII)

Os manuscritos das Cantigas de Santa María conteñen iluminacións con fermosos instrumentos musicais. Ista zanfona medieval é diatónica.

Zanfona